Disclaimer


 

De informatie die u op deze website aantreft, heeft Best Bakery Products met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Best Bakery Products kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Best Bakery Products niet instaan. Best Bakery Products garandeert niet dat de website vrij is van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Het is derden niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Best Bakery Products de getoonde producten/omschrijvingen op de website en/ of ontwerp in de originele vorm of in bewerkte vorm, via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan, en/of te verspreiden. In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Best Bakery Products, behoud Best Bakery Products zich het recht om de hierdoor door ons geleden schade op u te verhalen.

Best Bakery Products is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige site die is verbonden/gelinkt van of naar de website van Best Bakery Products. Ingestuurde gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgelegd, van toepassing zijn worden niet aan derden verstrekt. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Best Bakery Products spant zich tot het uiterste in om misbruik te voorkomen. Best Bakery Products kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Best Bakery Products behoud zich het recht om de inhoud van de website van Best Bakery Products en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.
Foto’s zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijkend zijn van de werkelijkheid. Alle op deze website vermelde prijzen zijn exclusief BTW.